Broedplaats 2005

Nationaal Park De Weerribben is een internationaal befaamd water- en rietgebied, een broedplaats voor dieren en planten. Maar de echte aanleiding om in dit natuurgebied de eerste editie van Kunstbroedplaats te organiseren, was de discussie die er woedde over het invoeren van zogenaamde ‘nieuwe’ natuur. Het opengraven van weilanden om daar de gekanaliseerde sloten weer een ‘wilde’ loop te geven leek een prachtig plan, maar wat te denken van het importeren van otters uit Letland om die uit te zetten in De Weerribben, waar de laatste otter in 1979 doodgereden was? Heeft het wel zin om ‘nieuwe natuur’ te maken als de mensen en hun omgeving niet op een nieuwe manier over natuur zouden gaan nadenken?
Twaalf kunstenaars werden uitgenodigd om van natuurlijke materialen uit de Weerribben objecten te maken die zich met dit thema verbonden.
De kunstwerken bleven staan tot de winter, na een druk seizoen nog besnuffeld door een enkele overgebleven otter, waarna de vogels ze gebruikten om er nieuwe nesten mee te bouwen.