Kielzog 2008

Kunstenaars veranderen het klimaat. Dat was het thema van Kielzog, waarmee 17 kunstenaars in 2008 het Waterloopbos te Marknesse introkken. De inzet van het project was om de klimaatverandering tot de verbeelding te laten spreken en op een nieuwe manier de oer-Hollandse strijd tegen het water tegemoet te treden. En dan niet op de technische wijze, zoals in dit bos het waterloopkundig laboratorium decennialang deed, maar op een creatieve manier.
Het Waterloopbos ontstond tussen en bovenop de testmodellen van havens en riviermondingen die het waterloopkundig laboratorium in de poldergrond uitgroef. Natuurmonumenten opende het bos voor publiek in 2004 en restaureerde sindsdien menig schaalmodel. Die combinatie tussen industrieel erfgoed, waterpartijen en jong bos bleek een interessante en inspirerende omgeving voor deze editie van Kunstbroedplaats.
Het symposium in mei bracht gedurende twee weken kunstenaars uit de hele wereld bijeen, die de uitdaging van de bijzondere locatie aangingen en ter plaatse hun werken bouwden. De aandacht voor Kielzog in alle grote dagbladen en op de publieke tv en radiozenders zorgde ervoor dat 40.000 bezoekers hun weg naar Kielzog wisten te vinden.