Projecten

Kunstbroedplaats is één van de autonome projecten van Stichting Rerun Producties.
Het is de paraplu waaronder we op onregelmatige basis kunstprojecten in de natuur organiseren. De exposities ontstaan ter plekke, iedere keer reagerend op een specifiek thema, in een ander natuurgebied. De Weerribben, De Rottige Meente en Het Waterloopbos hebben ons tot nu toe welkom geheten. De projecten hebben ten doel verbindingen te leggen tussen kunst en natuur, tussen kunst en maatschappelijke thema’s die ons bezig houden, en een laagdrempelig podium te creëren waardoor hedendaagse beeldende kunst een breed publiek bereiken kan. Daarnaast zijn de projecten ook een levendige ontmoetings- en uitwisselingsplaats voor beeldend kunstenaars onderling en met het voorbijkomende publiek tijdens de opbouwperiode. Meestal wordt Kunstbroedplaats vergezeld van extra onderdelen zoals projecten op de lokale scholen, een catalogus, een documentaire en exposities in de nabije omgeving.
De projecten trekken gemiddeld 30.000 bezoekers.