Drift 2012

Een hedendaags beeldend kunstproject in het Waterloopbos.
Van 18 mei tot 1 november.
Waterloopbos, Voorsterweg 36, 8316 PT Marknesse

Drift is onze passie voor verandering, van oud naar nieuw, van zee naar land, van industrie naar natuur, van oer naar digitaal en weer terug. Drift is niet te sturen, het is een oerkracht. Het drijft ons een kant op, het brengt ons iets nieuws.
DRIFT nodigt uit om verbanden te leggen tussen het ingrijpen van de mens in de natuur, het verdwijnen van de oude voor een nieuwe wereld en de mogelijkheden die daaruit ontstaan.

Het Waterloopbos van Natuurmonumenten te Marknesse is de plaats waar decennialang geëxperimenteerd werd met modellen van havens en riviermondingen uit de hele wereld. Nu liggen de industriële ruïnes half overwoekerd verspreid door het bos. Kunstbroedplaats presenteert het perspectief van 13 kunstenaars uit 5 landen op de transformatie van de omgeving.

facebook.